Transport i spedycja

Transport drogowy

transport drogowy

Transport drogowy – rodzaje

Transport drogowy jest obecnie najbardziej popularną gałęzią transportu. Najprościej możemy go podzielić na krajowy i międzynarodowy. Transport krajowy zajmuje się dostawami w ramach danego państwa, przy wykorzystaniu pojazdu w nim zarejestrowanego. Międzynarodowy transport drogowy charakteryzuje się natomiast tym, że przejazd środka transportu realizowany jest z przekroczeniem granic tego państwa.

Transport drogowy podzielić możemy również na zarobkowy, w którym za świadczoną usługę pobiera się opłatę oraz niezarobkowy – ten prowadzony jest na potrzeby własne, na przykład pomocniczo w stosunku do innej działalności gospodarczej, prowadzonej przez danego przedsiębiorcę.

Transport drogowy – zalety

Do zalet transportu drogowego zaliczamy:

 • dużą dostępność przewoźników drogowych, co umożliwia realizację transportów nawet w przypadku, gdy zapotrzebowanie na nie pojawia się w ostatniej chwili,
 • łatwość zorganizowania dostaw do różnych destynacji ze względu na rozbudowaną sieć dróg
 • wygodne przewozy od drzwi do drzwi
 • szeroki wachlarz usług (dostawy pełnosamochodowe, w doładunku, drobnicowe, dedykowane/ekspresowe, przesyłek łatwo psujących się, ładunków niebezpiecznych)
 • znacząca różnorodność środków transportu (od standardowych aut z zabudowa plandekową aż po chłodnie, izotermy, coilmuldy, cysterny, wywrotki, platformy, pojazdy przystosowane do przewozu szkła w taflach itp.)
Agencja celna - CSS

Regulacje w transporcie drogowym

Transport drogowy reguluje szereg przepisów prawnych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Do regulacji krajowych w Polsce należą dokumenty:

 • Ustawa o transporcie drogowym – reguluje ona sposób prowadzenia zarobkowego przewu rzeczy oraz działalności Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Prawo przewozowe – specyfikuje zasady zawierania umów przewozowych oraz uściśla wzór listu przewozowego, towarzyszącego dostawom.
 • Ustawa o czasie pracy kierowców Kodeks drogowy – zawiera nie tylko przepisy ruchu drogowego, ale i wymagania techniczne dotyczące pojazdów.

Transport drogowy – regulacje

Do regulacji międzynarodowych zalicza się konwencje:

 • wiedeńska o ruchu drogowym – określa zasady poruszania się na drodze.
 • CMR – która ujednolica warunki umów przewozowych, dokumenty transportowe, odpowiedzialność przewoźnika drogowego, zasady składania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, dostawy wykonywane kolejno przez więcej niż jednego przewoźnika
 • ADR – regulująca przewóz ładunków niebezpiecznych Konwencja TIR – dotycząca przejazdów tranzytowych dla aut ciężarowych
 • ATP – regulująca przewóz ładunków, których właściwości powodują, że szybko się psują
 • AETR – specyfikuje czas pracy kierowców

W innych artykułach opiszemy transport: lotniczy, morski, kolejowy, pocztowy